Entre altres coses, els assistents al curs van aprendre a crear pàgines noves, modificar-ne d'existents, enviar missatges a través del fòrum del professorat i afegir noves entrades a l'agenda comú de la web.

Aquí vindria més informació